Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kiekvienas susitikimas turtina, vienija... (2009-06-25)

Paskelbta: 2009-06-30

 

Apie šias pagrindines žmonių bendravimo vertybes birželio paskutiniojo trečiadienio senjorų susitikime kalbėjo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jis pasidžiaugė pagyvenusių žmonių sambūrio veikla, paragindamas pakviesti į popietes savo kaimynus ir bičiulius, juk bendraudami sužinome ne tik ką nors naujo, bet pasijaučiame esą reikalingi, laukiami.

Monsinjoras priminė, kad šiuos metus Popiežius paskelbė Kunigų metais, tad paprašė pasimelsti ir prašyti Dievo malonės, nes jaučiamas kunigų stygius, o jaunimas labiau renkasi praktiškas specialybes. Šiemet kolkas tik vienas jaunuolis panoro studijuoti Kauno dvasinėje kunigų seminarijoje. „Atsigaukite per vasarą, būkite stiprūs ir rugsėjo mėnesį dar laukiame gausesnio senjorų būrio“,- sakė klebonas monsinjoras Vytautas. Taip pat atsakė į senjorų klausimus. Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai širdingai padėkojo klebonui, kad turi tokią galimybę susirinkti sakralinėje erdvėje ir patirti daug įspūdžių.
Aptarėme metų popietes, kuo jos buvo įdomios, kalbėjome, ką sumanysime ateityje.

Pasveikinome gegužės ir birželio mėnesį gimusius, o taip pat ir liepos, linkėdami gražiai atšvęsti, nes susitiksime tik po vasaros. Nuskambėjo šią popietę daug prasmingų žodžių, linkėjimų, posmų ir dainų. Po gražios popietės senjorai dalyvavo vakaro šv. Mišiose.

Daugiau kaip prieš amžių Džeromas K. Džeromas yra pasakęs: „Kas sekundę pradedame naują gyvenimą. Pasitikime jį su džiaugsmu. Negalime sustoti, norime to, ar ne, turime eiti žvelgdami į priekį, nesidairydami atgalios“. Kiek daug tiesos šiuose žodžiuose, nes senjorai tarsi atsiliepė į juos ir skirstėsi tardami: „Iki pasimatymo rugsėjo mėnesį“.

                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021