Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tautiška giesmė – virš bažnyčios terasos (2009-07-05)

Paskelbta: 2009-07-13

 

Lietuvos Valstybės dienos šventimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prasidėjo liepos 5 d., 11 val. iškilmingomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo, kad šie metai Lietuvai ypatingai reikšmingi, nes ir valstybė, ir Bažnyčia švenčia Lietuvos vardo tūkstantmetį. 1009 metais šv. Brunonas Bonifacas nešdamas Kristaus šviesą baltams žuvo Lietuvos – Lenkijos pasienyje. Aprašant jo kankinystės istoriją senuose analuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Ypač reikšmingas Lietuvos valstybingumui kunigaikščio Mindaugo krikštas. Dėka šito šiandien mes galim didžiuotis ir džiaugtis, kad esame krikščioniška tauta, lygiateisė Europos sąjungos narė.

Vakaro šv. Mišiose taip pat meldėmės už Tėvynę Lietuvą. Po jų vyko sakralinis dūdų orkestro koncertas. Koncertavo Dainų šventės dalyviai, svečiai iš Latvijos. Orkestrui vadovavo Janis Purniš, soprano partijas atliko Vida Taurinskaitė – Rukšienė ir Liga Liedskalnina. Skambėjo J. S. Bach‘o, A. Reed‘o, C. Frank‘o, F. Ticheli, G. Caccini, J. Rodrigo, J. de Haan‘o, A. Lloyd – Webber‘io kūriniai. Neįmanoma žodžiais aprašyti garsų skambesio, užliejusio bažnyčios erdves. Tik širdimi gali priimti, išjausti gerai žinomus kūrinius nuostabiame išpildyme.

Po koncerto klebonas padėkojęs atlikėjams, vadovui visus pakvietė pakilti į terasą.  Gerokai prieš 21 val. ant terasos prigūžėjo nemažas būrys žmonių. Dešimt minučių prieš devynias pasigirdo monsinjoro balsas, kviečiantis pamąstymui. Jis pratęsdamas homilijos mintį linkėjo būti vieningais, draugiškais, saugoti Tėvynės laisvę ir prašyti Dievo, kad Jo nuostabios apvaizdos dėka valdančių išmintis ir mūsų piliečių kilnumas garantuotų taiką, teisingumą ir nuolatinę gerovę.

Po to pakvietė sukalbėti Viešpaties maldą, kad Dievas laimintų mus visus ir mūsų Lietuvą. Baigus maldą, monsinjoras paprašė visus susiimti rankomis ir netrukus suskambėjo galingas jo balsas tardamas Tautiškos giesmės žodžius.

Akimirksniu prisijungė choristai Antanas ir Valdas bei visi esantys terasoje. Nevaržomi erdvės giesmių žodžiai nuskriejo į tolį, susiliedami su visais tą akimirką giedančiais lietuviais. Kokie reikšmingi ir prasmingi, rodos, naujai tariami žodžiai: Lietuva, Tėvynė mūsų...Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia...Tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės!


                                                         Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021