Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Svečiuose pas Juozą Tumą – Vaižgantą... (2009-10-07)

Paskelbta: 2009-10-14

Taip, išties svečiavomės pas Juozą Tumą-Vaižgantą. Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai, daugiau kaip keturiasdešimt, apsilankė jo memorialiniame muziejuje prie Vytautinės, kurioje kanauninkas išdirbo trylika metų ir šalia jos gyveno.

Šiemet minimos 140-osios Juozo Tumo-Vaižganto gimimo metinės. Tad buvo labai prasminga, pagerbiant šį kuklų Lietuvos ąžuolą, prisiminti jo nuveiktus darbus Bažnyčiai ir Lietuvai.

Apie tai mums širdingai pasakojo muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas. Vėl prisiminėme Juozo Tumo-Vaižganto darbus, klausėme ištraukų iš jo kūrybos, amžininkų prisiminimų. Ir, regis, baltagalvis kunigas Tumas buvo su mumis, mes jutome Jo dvasią, buvome toje aplinkoje, kurioje Jis gyveno, kūrė, svajojo. Ir visą gyvenimą buvo optimistas, nestokojęs atviro, bet nuoširdaus žodžio.

Štai ištrauka iš jo testamento: „ Mano palaikai giminėms kaimiečiams netinka; jiems geriau būtų pinigai, o jų nėr; kiek tesėjau, buvau geras jiems gyvas, o ir jie ne ubagai. Bažnyčioms (Vytautinei, Panevėžio Katedrai, Svėdasų, Žaliakalnio Prisikėlimo) jau esu padalijęs... Lietuvą ir lietuvius mylėjau, bet sentimentus jiems jau iškalbėjau savo raštuose – prašom pasiskaityti ir bus vis tiek, ar aš tebesu ar nebesu.“

Jau baigiamas leisti Juozo Tumo-Vaižganto darbų 20-asis tomas ir bus išleista dar dešimt. Ar reikia daugiau ką nors pridurti, kiek daug Vaižgantas nuveikė per savo gyvenimą, kuriuo jis džiaugėsi sakydamas „ Ieškojau laimės kitiems, o pats tapau laimingas“ ?

Šventi žodžiai, verčiantys kiekvieną susimąstyti apie savo gyvenimą, savo siekius, savo darbus ir norus. Be to, prie to paties stalo, prie kurio svečius vaišino kanauninkas Tumas, ir senjorai pasivaišino arbata. Dėkui šio memorialinio muziejaus darbuotojams, kurie mus šiltai priėmė ir pravėrė duris į iškilaus Lietuvio pasaulį.

                                                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021