Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2009-10-11)

Paskelbta: 2009-10-14

 

                                                            Vardan tos Lietuvos…

Ar gyvename artimui meilės dvasia? Ar kiekvienas ką nors nuveikėme anot Vinco Kudirkos „Vardan tos Lietuvos…”

Manyčiau, kad kiekvienas apie tai susimąstėme sekmadienio popietę dalyvaudami renginyje „Dialogas – žodis ir spalva”. Prieš renginį šia prasme kalbėjo ir klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, kviesdamas nepasiduoti piktai srovei, su meile žvelgti vienas į kitą ir tikėti žmogumi.

Aktorė Virginija Kochanskytė atskleidė rašytojo Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos gelmes, skaitydama jo kūrinių ištraukas, pasakodama apie jo gyvenimą, apie išgyventas kančias ir darbus Lietuvai, tik Lietuvai.

Kaip rašė G. Petkevičaitė-Bitė: „Jis sugebėjo savo talento jėga ir savo širdies užsidegimu valdyti mūsų širdis”. O besiklausančiųjų širdis užvaldė aktorės Virginijos Kochanskytės valanda apie Lietuvos didžiavyrį Vincą Kudirką.

Į tapybos darbų parodą pakvietė dailininkas Gintautas Vaičys. Jis yra surengęs daugiau kaip dešimt personalinių, dalyvavo daugelyje bendrų parodų. Ką galima pasakyti apie šią parodą? Abstrakcijos, tik abstrakcijos… Bet jos ne tik matomos, jos jaučiamos, jos išgyvenamos. Tik reikia ilgiau stabtelėti, įsižiūrėti ir pamatyti.

                                                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021