Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Džiaugiuosi, kad augate...(2009-10-28)

Paskelbta: 2009-11-04

 

Spalio paskutinio trečiadienio popietėje pas senjorus apsilankė klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jis pasidžiaugė, kad jau trečiuosius metus gyvuoja pagyvenusių žmonių sambūris, kad bendruomenė auga ir ji privalo augti. Taip pat palinkėjo prasmingo, gražaus bendravimo ir ateityje. Klebonas kalbėjo, kaip reikia vertinti kiekvieną žmogų, pabendravimus ir prisiminė vieno profesoriaus žodžius:“Kai ateina žmogus – ateina Dievas“.

Apie prasmingas ir gražias metų šventes – Visų Šventųjų dieną ir Vėlines taip pat kalbėjo klebonas, primindamas šų dienų didžiąją prasmę ir kviesdamas giliau pažvelgti į save, melstis už mirusiuosius, dėkojant už viską, ką jie mums davė, o patiems nenuleisti rankų, keisti save, siekti šventumo ir melstis už visus Šventuosius.

Kaip ir kiekvieno mėnesio paskutinįjį terčiadienį pasveikinome spalio mėnesį gimusius. Ir gėlių žiedai, ir „Ilgiausių metų“, ir daug nuoširdžių palinkėjimų.

                                                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021