Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose Kauno rajono liaudiškos muzikos kapela „Laumena" (2009-11-08)

Paskelbta: 2009-11-11

                                                         Ar daug žmogui reikia ?

Kaip ir kiekvieną sekmadienį, lapkričio 8-ąją, susirinkusieji konferencijų salėje po šv. Mišių pirmiausia išgirdo klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus žodį. Jis kalbėjo apie maldą, apie nusiteikimą maldai ir vidinį susikaupimą prieš šv. Mišias. Ir kaip akcentavo, - visų svarbiausia, kad kiekviena malda, nors ir trumpa, turi būti nuoširdi ir išplaukianti iš širdies.

Nuotaikingą valandą susirinkusiems dovanojo Kauno rajono liaudiškos muzikos kapela „Laumena”,vadovas Vladas Daknys. Daina keitė dainą, melodija melodiją. Ir tarsi nuskaidrino apsiniaukusį lapkričio sekmadienį, nes priminė niekada nesenstančias mūsų tautos dainas ir melodijas. Priminė, kokia turtinga mūsų tauta, turėdama tokius lobius dainų.

Ir svarbiausia, kad vis dar turime nepailstančių lietuviškos muzikos puoselėtojų ir muzikantų, kurie džiugina savo koncertais kaip ir šis entuziastų būrys iš Kauno rajono Samylų seniūnijos. Nuoširdžiais aplodismentais susirinkusieji dėkojo kapelos „Laumena” muzikantams ir dainininkams, linkėdami nepailstančios energijos ir kūrybinės sėkmės. Visi skirstėsi kuo puikiausiai nusiteikę.

Tad ir pagalvokime: ar daug žmogui reikia? Nors valandėlę pabūti ten, kur galima atsigauti, praturtėti ir su gera nuotaika sugrįžti į namus.

                                                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021