Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – svečiuose docentė V. Jurėnienė (2009-11-11)

Paskelbta: 2009-11-19

 

Apie trečiąjį prezidentą

Manyčiau, nesuklysiu sakydama, kad kiekvieno žmogaus pareiga – kuo giliau pažinti savo tautos istoriją. Ir reikia pridurti, kad sovietmečio metais mums buvo brukama iškraipyta lietuvių tautos istorija. Dabar atsivėrė įvairiapusiškos galimybės ją pažinti, studijuoti ir gauti atsakymus. Ir tai padaryti niekad nevėlu, kokio amžiaus bebūtume. Todėl ir senjorai labai laukia paskaitų iš Lietuvos istorijos.

Ne vieną paskaitą mums skaitė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto docentė Virginija Jurėnienė. Ji vėl priėmė mūsų kvietimą ir lapkričio 11-ąją svečiavosi senjorų popietėje. Gerbiama istorikė jau buvo mums pasakojusi apie du Respublikos prezidentus – Antaną Smetoną ir Aleksandrą Stulginskį. Šį kartą išgirdome pasakojimą apie Kazį Grinių. Prelegentė mums raiškiai nušvietė jo gyvenimo kelią, jo veiklą lietuvių tautai Rusijoje ir sugrįžus Lietuvon. Gydytojas tapęs tikru demokratu buvo ir Seimo narys, ir Ministras Pirmininkas, ir Lietuvos Prezidentas. Tad buvo labai pravartu mums išgirsti istorikės pateiktus faktus ir vertinimus apie trečiąjį Lietuvos Prezidentą Kazį Grinių. Kaip visada senjorai išgirdo ir atsakymus į savo klausimus.

                                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021