Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

KTU tautinio meno ansamblio „Nemunas“ 60-čio jubiliejaus šventė (2009-11-22)

Paskelbta: 2009-11-24

 

Lapkričio 22 d. 12.30 val. šv. Mišios Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prasidėjo neįprastai šventiškai. Skambėjo fleitos garsai, prie altoriaus ir prie vargonų stovėjo tautiniais rūbais pasipuošę jaunuoliai ir daug neįprastų veidų bažnyčioje. Matėsi ansamblio „Nemuno“ vėliavos.

Paslaptis atsiskleidė, kai klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pradėjo šv. Mišių auką. Jis paskelbė, kad Kauno technologijos universiteto tautinis meno ansamblis „Nemunas“ švenčia 60-ąjį gyvavimo jubiliejų. Todėl šalia įprastų intencijų šiandien melsimės už gyvus ir mirusius ansamblio narius.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Mieli nemuniečiai, Jūs esate gavę dovaną per dainą, šokį, muziką džiuginti žmones, gaivinti jų sielas.  Kaip kūno gyvybei palaikyti reikia materialiojo maisto, taip žmogaus dvasiniam gyvenimui reikia geros muzikos, gražios dainos. Muzika labiausiai priartina prie Dieviškojo grožio, pakylėja širdį link dangaus“...

 

 

Baigdamas klebonas palinkėjo ansambliečiams stiprybės, išminties, dvasingumo semtis iš mūsų tautos praeities, iš Šventojo Rašto, kuris prabyla į mus pamokančiu Dievo žodžiu. (Išsamiau žr.http://www.prisikelimas.lt/index.php?)

 

Po šv. Mišių ansamblis „Nemunas“ pradžiugino susirinkusius sakraliniu koncertu.

Skambėjo: „Pasvydo“, muz. L Povilaičio; „Ave MARIA“, muz. F. Šuberto; „Tėvynei ir Nemunui“, muz. L. Povilaičio; „Už Raseinių ant Dubysos“, muz. J. Naujalio, ž. Maironio; „Kur giria žaliuoja“, muz. J. Gudavičiaus, ž. K. Sakalausko – Vanagėlio; „Viešpaties lelija“, muz. ir ž. G. Jautakaitės.

Ūdrio dainą iš operos „Pilėnai“ atliko „Triumfo arkos“ laimėtojas Liudas Mikalauskas. 

Nemuniečiai savo pasirodymą baigė „Nemuno“ himnu, kuris yra giedamas tik pačiomis iškilmingiausiomis progomis. 

Po koncerto, minint ansamblio mirusius, buvo uždegtos žvakutės bažnyčioje, o delegacija ansambliečių su puokštėmis gėlių išvyko į kapines.

„Nemuno“ 60 metų jubiliejaus renginiai prasidėję Kauno Prisikėlimo bažnyčioje tęsiasi ir toliau.

Šio ansamblio koncertą kauniečiai ir miesto svečiai galės pamatyti gruodžio 5 d. VDU didžiojoje salėje, o gruodžio 12 d. Kauno sporto halėje.

                                         


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021