Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose Kauno įgulos karininkų ramovės choras „Indraja“ (2009-11-22)

Paskelbta: 2009-11-25

 

Lapkričio 22 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje per Sumos šv. Mišias giedojo Karininkų ramovės moterų choras „Indraja“, vadovaujamas Zinaidos Gerasinos. Mišių metu nuostabiai skambėjo viešnių atliekamos giesmės, garbinančios Kristų Karalių, o kartu buvo pagerbta ir šv. Cecilijos, giesmininkų globėjos, šventė.

Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius padėkojo choristams , o Prisikėlimo Sumos choro ir jo vadovės vardu viešnioms buvo įteikta gėlių.

Po šv. Mišių viešnios buvo pakviestos pakilti į apžvalgos aikštelę pasigrožėti Kauno vaizdais iš paukščio skrydžio, apžiūrėti mūsų koplyčią.

Norime tikėti, kad su choru „Indraja“ užsimezgusi draugystė nenutrūks ir jo giesmės dar ne kartą džiugins mūsų parapijiečius.

                                                       Choro pirmininkė Janina Liaugaudienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021