Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

LJD Kryžius Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2009-11-27)

Paskelbta: 2009-11-30

 

Lapkričio 27 d. 17.30 val. į mūsų Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią iškilmingai buvo įneštas Lietuvos Jaunimo Dienų Kryžius, kuris jau sausį savo kelionę pradėjo po Lietuvą, po visas septynias Lietuvos vyskupijas.

Kryžių įnešė zakristijonas I. Mieliulis, diakonas P. Mackevičius, ir vikaras kun. V. Kudirka, lydėjo parapijos jaunimas ir keletas sesių vienuolių su žvakutėmis rankose kryžius.

Kai kryžius buvo pastatytas presbiterijoje, vikaras V. Kudirka išsakė keletą minčių. Jis kalbėjo, kad kryžius nėra kankinimo įrankis, o per jį mes gauname išganymą. Prašykime šiomis dienomis Dievo, kad padėtų mums nešti savo gyvenimo kryžių, nes tik per jį mes turime vilties išganymui. Jėzus pasirinko mirtį ne ant elektros kėdės ar dujų kamerą, o būtent mirtį ant kryžiaus, kad galėtume prie jo prisiglausti, apkabinti, pajusti Dievo meilę ir gailestingumą. Po to nuskambėjo giesmė „Kryžiau šventas“.

Šv. Mišias aukojo kan. Juozas Gražulis. Įžangoje jis pratęsė kun. V. Kudirkos mintį, kad kažkada kryžius buvo paniekinimo, o išaukštinimo kryžius.

Kitus vakarus nuo 17.00 val. parapijos jaunimas su diakonu meldėsi prie kryžiaus už Lietuvos ir viso pasaulio jaunimą. Buvo skaitomas Šventas Raštas ir giedamos giesmės.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021