Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Ne tik klausyti, bet ir išgirsti... (2009-11-25)

Paskelbta: 2009-12-02

 

Apie Eucharistiją – Bažnyčios širdį susirinkusiems senjorams lapkričio 25-osios popietę kalbėjo kanauninkas Juozas Gražulis. Kaip akcentavo prelegentas, norint, kad dvasinis gyvenimas augtų, dažnai reikia kalbėti lyg ir apie žinomus dalykus, nes pasimiršta ir praslysta kai kurie momentai. Ir būtina atsakingai pasiruošti, kad ne tik klausytume, bet ir išgirstume Dievo žodį. Tai buvo valanda, kurioje gerbiamas kanauninkas labai išsamiai pasakojo apie Eucharistijos eigą, prasmę, paklausinėdamas senjorų ir atsakydamas į jų klausimus.

Antrą popietės dalį paskyrėme primirštoms tautos dainoms. Išties buvo jauku, kai visi senjorai kartu dainavo, pamiršę kasdieninius rūpesčius, džiaugdamiesi, kad gali ne tik išgirsti naujienų, žinių. Gali pabendrauti kaip šeimos nariai.
Baigiasi lapkritis, tad tradiciškai pagerbėme šį mėnesį gimusius. Gėlių žiedai, linkėjimai, „Ilgiausių metų“. Labiausiai gimtadienį šventusius pamalonino kanauninkas Juozas Gražulis, padovanodamas kiekvienam po maldos vadovą.

                                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021