Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Adventinis koncertų ciklas „Belaukiant Kalėdų“ (2009-12-20)

Paskelbta: 2009-12-23

Džiaukimės - Kalėdos... 

Į paskutinįjį Advento ciklo koncertą „Belaukiant Kalėdų...“ konferencijų salėje susirinko didelis būrys tikinčiųjų. Prieš koncertą klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius akcentavo esminius momentus, kaip praleisti Kūčių vakarą. Kiekvienam širdin krito monsinjoro ištarti priminimai apie susitaikymą, atleidimą, apie maldas prie balto Kūčių stalo, kad šis šventas vakaras netaptų tik pavalgymu, nepamirštant pačio svarbiausio – juk tai Jėzaus gimimo šventė.


Ketvirtajame koncerte „Belaukiant Kalėdų...“ puokštę klasikos dovanojo solistė Rita Preikšaitė ir pianistė Beata Vingraitė. „Džiaukimės – Kalėdos ant slenksčio ... „ – kvietė dainininkė ir savo mecosopranu tarsi užbūrė visus ir nuskaidrino laukimą švelniausiomis spalvomis. Nuskambėjus giesmei „Tyli naktis“ - abejingų nebuvo, visi atsistojo, susikabino rankomis ir kartu giedojo. Ar bereikia prasmingesnio šio koncerto ciklo akcento?

Keturis sekmadienius po šv. Mišių turėjome puikią galimybę paklausyti niekad nesenstančių klasikos kūrinių, susitikti su atlikėjais. Ir už tai visi šiltais aplodismentais dėkojo šio koncertų ciklo mecenatams Aleksandrai ir Vytui Bancevičiams, linkėdami jiems Dievo palaimos. Kiekvienam Adventas tapo dar prasmingesnis, verčiantis susimąstyti ir dėkoti Aukščiausiajam už visas dovanas, už visus talentus bei kiekvienos dienos ir mažiausius džiaugsmus.

Skulptorius Leonas Strioga vėl savo parodon atnešė keturias naujas skulptūras. Pažintis dar pagilėjo, nes turėjome galimybę pamatyti filmą apie brandų jubiliejų švenčiantį menininką ir jo kūrybą.

                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021