Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos ataskaitinis susirinkimas (2010-01-17)

Paskelbta: 2010-01-20

 

Sausio 17 d. 12.00 val. konferencijų salėje įvyko parapijos ataskaitinis susirinkimas.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pateikė išsamią ūkinę, finansinę, ekonominę ataskaitą už 2009 metus, kuri buvo vykdyta remiantis Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimais.

Gausiai susirinkusiems parapijiečiams trumpai papasakojo apie parapijos institucijų veiklą. Parapijoje yra 20 institucijų, aktyvių narių yra 130 (išsamiau apie institucijų veiklą žr. interneto svetainėje http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=42

Po to klebonas pateikė statistines žinias už 2009 m.(išsamiau žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=62)

Po pranešimo Carito vedėja D. Ševeliovienė pakvietė prisijungti prie karitatyvinės veiklos, o sumos choro seniūnė J. Liaugaudienė kvietė ateiti giedoti sekmadieniais šv. Mišiose.

Klebonas taip pat agitavo parapijiečius įsijungti į bet kurią organizaciją ir aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime.

Susirinkimas baigėsi Antano Baranausko 175-ųjų metinių paminėjimu.

                                                   Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021