Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ekumeninės pamaldos (2010-01- 22)

Paskelbta: 2010-01-26

 

Sausio 22 d. 18 val. į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią susirinko daug tikinčiųjų nei paprastai vakarais čia ateidavo.
Susirinkusiųjų tarpe matėsi daug nematytų veidų, ypač prie vagonėlių, šalia jaunimo išsirikiavo nemažas būrys jaunuolių stačiatikių tikėjimo.

Pamaldoms vadovavo kun. Vincas Kudirka, jis pasveikino susirinkusius, ypač kitų konfesijų tikinčiuosius.

Homiliją kun. V. Kudirka pradėjo klausimu: „Ar susimąstote, kad daug dalykų gyvenime nepriklauso nuo mūsų?“ Tas pats su tikėjimu. Ar mes būdami katalikais, budistais, pravoslavais, stačiatikiais turėjome teisę pasirinkti kokia forma tikėti? Tik suaugęs žmogus gali pasirinkti kokia forma išpažinti Dievą ir savo tikėjimu užkrėsti kitą. Tačiau ta galia, kuri spinduliuoja iš žmogaus, jis jos nenusipelnė, ją dovanoja Dievas. Tik Dievas nusprendžia kas gera, kas bloga.

Šiandien pamaldos skirtos tam, kad suvienytume, pažvelgtume teigiamai vieni į kitus. Svarbu, ne kaip garbiname Dievą, bet svarbu, kad garbiname, išpažįstame. Ir kunigas pakvietė šį vakarą pasimelsti vieni už kitus, už tą, kuris sėdi šalia arba už tą, kuriam reikia tavo maldos, kuris galbūt visai nepažįsta Dievo. Jei Dievas stato namus su statytojais, tai namas tvirtai stovės. Mūsų darbas nenueis veltui, jei dirbsime Dievo garbei, gyvensime vienybėje.

Trumpos, tačiau prasmingos nuoširdžios pamaldos prasitęsė tolimesniu šiltesniu betarpišku bendravimu prie arbatos puodelio.

Pamaldas pagyvino stačiatikių merginų ir mūsų parapijos jaunimo giesmės. Po pamaldų jaunimas rinkosi pabendravimui į konferencijų salę, o vakaro svečiai - į parapijos namus.

                                    Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021