Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susitikimas (2010-01-31)

Paskelbta: 2010-02-22

 

Sekmadienį 12.30 val. šv. Mišiose buvo perduodama ir naujai palaiminama jau antra šeimų žvakė. Šią žvakę palaimino kan. kun. Robertas Pukenis.

Po šv. Mišių šeimos rinkosi į salę. Pas mus grupelėje svečiavosi kan. kun. Robertas Pukenis, kuris mielai pasidalijo su šeimomis rūpimais klausimais. Pasakojo apie romėnų šeimas, senau šeimose vyravusias vertybes ir nuostatas. Nors mūsų susirinkusių buvo nedaug, tačiau visi mielai dalijosi savo patirtimi, uždavė kanauninkui klausimų.

Viena šeima jau turėjusi žvakę mielai dalijosi savo patirtimi. Jie pasakojo, kaip gera buvo turėti šeimų žvakę savo namuose. Ši žvakė jų namams suteikė jaukumo, darnumo, o turbūt svarbiausia - rasti bendro laiko bendrai maldai. Šeima pasakojo, kaip jiems gera buvo turėti žvakę, turėti namuose tą vietą, tą mažytį altorėlį, prie kurio šeima bendrai susirinkdavo maldai.

Buvo džiugu girdėti, kad keliaujanti žvakė artina šeimas, buria ir traukia jas maldai dar arčiau Dievo. Per šį šeimų susitikimą šeimos nusprendė, kad žvakę, kurią šeima turėjo savo namuose, ją ir pasiliks kai prisiminimą ir dovaną nuo kitos šeimos, o kiekvieną mėnesį bus palaiminta ir įteikta šeimai vis nauja iš kitos šeimos rankų dovanota žvakė.

                                                               Vaida Rudminienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021