Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – Prieš dvidešimt metų... (2010-03-07)

Paskelbta: 2010-03-10

 

Prabėgo dvi dešimtys metų, kai Lietuvon sugrįžo laisvė. Sugrįžo Nepriklausomybė. Kovo 11-ajai prisiminti ir buvo skirta sekmadienio popietė kovo 7-ąją. Konferencijų salė buvo pilnutėlė.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, sveikindamas susirinkusius su prasminga švente, linkėjo giliau susimąstyti apie laisvę ir demokratiją, apie kiekvieno pasirinkimą ir apie tai, kad nebūtume abejingi, kas vyksta mūsų šalyje ir kiekvieno pareiga prisidėti , kad Lietuvoje būtų visiems gera gyventi.

Ir sunkiausiais laikais lietuvis dainavo ir prieš dvidešimt metų, siekdami Nepriklausomybės, dainavome. Tad ir šioje popietėje suskambo giesmės ir dainos Lietuvai. Koncertavo mišrus choras „Gimtinė“ (vadovas Rimantas Vaičekonis, koncertmeisterė Margarita Vaičekonienė). Nuskambėjo padėka Dievui, padėka Motinai, Tėvynei, prisiminti partizanai, tremtiniai. A.Miškinio raudas skaitė Pranas Jankauskas. Kai kurioms dainoms pritarė ir žiūrovai, sušilo visų širdys, pragiedrėjo veidai . Koncertas pasibaigė Lietuvos himnu.

Po koncerto pagyvenusių žmonių sambūris pakvietė „Gimtinės“ choristus agapei. Juk ir „Gimtinėje“ dainuoja senjorai. Nors patalpos vėsios, bet sušildė ne tik arbata, sušildė pabendravimas, padainavimas tų dainų, kurios visoje Lietuvoje skambėjo Sąjūdžio metais. Atrodo, ir krizės nėra, ir rūpesčiai nuslinko, juk turime kuo pasidžiaugti, juk turime laisvę. Tik mokėkime ją saugoti ir branginti. Jono Pauliaus II malda „Už taiką“ padėkojome už Lietuvos laisvę.

                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021