Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kaip laisvė... (2010-03-11)

Paskelbta: 2010-03-18

 

Susirinkome popietėn Kovo 11-osios išvakarėse. Tad kaip nekalbėti ir neprisiminti dar kartą tos dienos, kai Lietuvoje visa savo esybe pasijutome laisvi, kai džiūgavome, dainavome ir dėkojome Dievui... Kaip neprisiminti, kai atrodė, jog visi esame broliai, esame viena šeima ir gyvensime tik darnoje bei gerovėje. Ne viskas šiandieniniame gyvenime klostosi taip, apie ką svajojome. Ne visi supranta, ką reiškia laisvė, ką reiškia demokratija. Ne vieną suviliojo pinigai, turtai, nuskurdo savo dvasia.

Tačiau senjorai nedejuoja, nors daugelio pečius slėgė sunkaus gyvenimo našta, tremtis, artimųjų netektis, ne vienas ir dabar daug ko stokoja. Tačiau susirinkę ir šion popietėn senjorai džiaugėsi Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 20-mečiu, pasidalino prisiminimais. Ir šiandien skamba širdyje prieš dvidešimt metų dainuotos patriotinės dainos ir posmai. Argi galima pamiršti Justino Marcinkevičiaus dar 1974 metais parašytas eilėraštį „Kaip laisvė“, kuris Sąjūdžio metais tapo lyg Laisvės himnu“ .

Popietėje buvo pagerbti ir pasveikinti vasario ir kovo mėnesiais gimusieji. Pasakyta daug gražių palinkėjimų, įteikti gėlių žiedai ir, žinoma, sugiedota „Ilgiausių“.

                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021