Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė parapijoje (2010-06-03)

Paskelbta: 2010-06-04

 

Birželio 3 d. iškilmingoms šv. Mišioms prasidėjo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė parapijoje. Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, konselebravo vikaras kun. Virginijus Vaitkus, kan. Robertas Pukenis.

 

 

 

 

Po šv. Mišių iškilmingoje procesijoje buvo nešamas Švč. Sakramentas. Procesiją papuošė bažnytinės vėliavos su šventųjų atvaizdais, dalyvavo parapijos kunigai, jaunimas, vienuolės, parapijiečiai, giedojo parapijos sumos choras.
Pirmą kartą Švč. Sakramento pagarbinimo procesija vyko apie Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią.

 Pirmoji stotis prasidėjo bažnyčioje. Evangeliją pagal Matą skaitė ir komentavo klebonas. Antrojoje stotyje Evangeliją pagal Morkų skaitė vikaras kun. Vincas Kudirka. Trečioje stotyje Evangeliją pagal Luką skaitė ir komentavo kan. Robertas Pukenis ir ketvirtojoje - Evangeliją pagal Joną skaitė kun. Virginijus Vaitkus. Einant Švč. Jėzaus Širdies litanijos giedojimui vadovavo vikaras Vincas Kudirka.

 

 

 

Nors danguje grėsmingai kaupėsi juodi debesys, niekas neskubėjo skirstytis, visi dalyvavo šventinėje procesijoje. Rodos pats Dievas laimino mus, nes didysis lietus prasidėjo po gero pusvalandžio, pasibaigus iškilmėms.

                                                                         B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021