Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2010-06-06)

Paskelbta: 2010-06-09

Kad žmonės šypsotųsi...

Rugsėjo 20-ąją pradėjęs naują sezoną projektas „Dialogas – žodis ir spalva“ – birželio 6 dieną pakvietė į paskutinį renginį, kuriame savo talentu džiugino susirinkusius projekto vadovas, aktorius Egidijus Stancikas. Pirmiausia pasveikino su Tėvo diena ir pasidalino įspūdžiais apie savo Tėvą, jo meilę ir įtaką paties aktoriaus gyvenime. Savo programoje, kaip Egidijus pakomentavo, skaitė mylimiausių autorių kūrybą. Į mus prabilo S.Santvaras, V.Mačernis, A.de Saint-Exupery. Alg. Macius, A. Baltakis. Parodų salėje - jauno dailininko Povilo Ramanausko tapybos darbai, kurie labai stebino žiūrovus savo išraiška ir gilumu.

Kad žmonės šypsotųsi ant vieškelio balto.... Šios S. Santvaros poezijos eilutės, suskambėjusios Egidijos Stanciko lūpose, tarsi apibendrina visus projekto “Dialogas – žodis ir spalva“ renginius: susitikimus su aktoriais, dailininkų parodas, advento ciklą „Belaukiant Kalėdų...“ Devyniolika popiečių, šimtai klausytojų, kurie išties labai džiaugdavosi, kad turi galimybę po šv. Mišių mūsų Šventovės konferencijų salėje gauti šventadienio dovaną: klausyti aktorių žodžio, pamatyti dailininkų darbų parodas. Tai reiškia praturtinti save, pamiršti kasdienybės problemas ir bėdas, sustiprėti dvasiškai. Ir pasididžiuoti, kad mes turime daug gabių ir talentingų menininkų.

Šiame renginyje dalyvavo šio projekto dalyviai: aktorė Liucija Rukšnaitytė, aktorės, skaitovės Stefa Navardaitienė ir Daina Kazlauskienė, dailininkai Vytautas Lagunavičius ir Povilas Ramanauskas, koncerto „Belaukiant Kalėdų ...“ mecenatai –Aleksandra ir Vytas Bancevičiai.

Buvo padėkota visiems, ypač projekto vadovams - Egidijui Stancikui ir Vytautui Lagunavičiui, rėmėjui - spaudos namams „Arx Baltica“. Gėlės, šilti žodžiai ir nuoširdūs aplodismentai. Skirstėmės su viltimi susitikti, nes ...

Egidijus Stancikas visiems palinkėjo gražios vasaros ir pažadėjo, kad rudenį kūrybinis Dialogas bus tęsiamas.

                                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021