Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Paskutinis skambutis (2019-05-23)

 Klebono mons. V. Grigaravičiaus homilija

 

Mieli gimnazijos vadovai, mokytojai, svečiai, brangūs abiturientai, tėveliai ir visi susirinkusieji į šią, visiems mums reikšmingą šventę. Vieni mūsų džiaugiasi matydami tiek daug šviesių veidų, kiti dėkoja Dievui už sėkmingai įveiktus gyvenimo slenksčius, per kuriuos teko pereiti, kol atėjo iki šios dienos.

Šiandien abiturientų veiduose džiaugsmas ir šypsenos, o rytojus dar vis pilnas nerimo. Nors egzaminų sesija jau prasidėjusi, jau dalį egzaminų laikėte, tačiau egzaminų jaudulys dar nepalieka, neaiškūs jų rezultatai jaudins dar visą mėnesį.

Šios dienos trumputė Evangelija pasufleravo pamokslo temą, kuri manau aktuali visais laikais ir visiems, kokio amžiaus bebūtume. Evangelijos ištraukoje girdėjome Jėzaus žodžius apie meilę, džiaugsmą, apie gyvenimo pilnatvę. Tai drauge ir paskata mums susimąstyti, kas iš tiesų yra gera, kas gali nuraminti mūsų širdį Džiaugsmo troškimas glūdi kiekvieno vyro ir kiekvienos moters širdyje. Mūsų širdis ieško tobulo ir tvaraus džiaugsmo, gebančio suteikti „skonio“ mūsų gyvenimui.

Tai ypač galioja jums, mieli abiturientai, nes jaunystė yra gyvenimo, pasaulio, kitų ir savęs nuolatinio atradimo metas, atvirumo ateičiai metas ir metas, kai labai trokštama laimės, draugystės, dalijimosi ir tiesos, metas, kai jaudina aukšti idealai ir kuriami dideli planai. Noriu atkreipti dėmesį, kad džiaugsmas skiriasi nuo laimės. Laimė yra paremta aplinkybėmis ir yra trumpalaikė. Džiaugsmas yra širdies pozicija. Džiaugsmas yra Dievo dovana ir mūsų atsakas į Dievo dovanas. Mes esame pripildomi džiaugsmu, kai sąmoningai suprantame Dievo malonę ir Jo palankumą.

Šiandien išgirdome Jėzaus nurodymą dėl džiaugsmo. Jis sakė: „Kaip mane Tėvas pamilo, taip ir aš jus pamilau. Pasilikite mano meilėje! (...). Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jono 15, 9.11). Taigi Evangelijos žinia yra labai paprasta: leiskime Dievui mylėti mus, kad patys išmoktume mylėti.

Mes turime suprasti, kad Dievas, kuris mus pašaukė į gyvenimą, kuris sukūrė mus, kuriam esame labai brangūs, myli mus. Tuo patikėti nėra lengva, nes daugelis jūsų jau yra patyrę skausmo, netekties, vienišumo bei nepripažinimo jausmą. Pasaulis mus myli tik tada, jei mes galime jam ką nors duoti, tuo tarpu Dievas myli mus ne todėl, kad esame verti meilės, bet todėl, kad Jis sukūrė mus. Jis pirmas mus pamilo. Mums belieka tik suvokti, kad esame mylimi. Jeigu jums pavyko arba pavyks suvokti, jog esate mylimi, Jėzus ragina pasilikti toje meilėje, nes tik taip galim patirti tikrąjį džiaugsmą. Įdėmiau pažvelgę, atrasime daugybę priežasčių džiaugtis. Argi ne džiaugsmas gyventi, gėrėtis gamtos grožiu? Argi ne džiaugsmas dėl gerai atlikto darbo, savo talentų atradimo, sėkmės bei gebėjimo išreikšti save, padėti kitiems? Argi nesidžiaugiame nuoširdžia ir gražia draugyste, pirmąja meile? Ir dar daugelį dalykų galėčiau išvardinti, kas teikia džiaugsmą. Ir visa tai mums dovanoja dangaus ir žemės Kūrėjas. Deja, kiekvieną dieną susiduriame ir su daugybe sunkumų ir giliai viduje imame nerimauti, ar tvarus džiaugsmas nėra iliuzija, ar tobulas džiaugsmas apskritai įmanomas? Kaip surasti gyvenime tikrą džiaugsmą, kuris išliktų ir mūsų neapleistų sunkumų akimirkomis?

Brangūs bičiuliai, džiaugsmas artimai susijęs su meile. Tai viena nuo kitos neatsiejamos Šventosios Dvasios dovanos. Atminkite, kad mylėti reiškia būti pastoviam, patikimam ir ištikimam įsipareigojimams. Norėdami patirti meilės džiaugsmą, turėtume būti ir dosnūs. Pasauliui reikia kompetentingų ir dosnių vyrų ir moterų, trokštančių tarnauti bendrajam gėriui. Visomis išgalėmis sąžiningai studijuokite, ugdydami savo talentus, ir jau dabar palenkite juos tarnauti kitiems. Kad ir kur būtumėte, ieškokite būdų, kaip padėti kurti teisingesnę ir žmoniškesnę visuomenę. Visą gyvenimą vadovaukitės tarnystės dvasia, o ne galios, materialinės sėkmės ir pinigų siekiu. Ir trečias dalykas vedantis į meilės džiaugsmą, tai bendrystė su artimaisiais, nuoširdus rūpinimasis šalia esančiais, ypač tais, kurie stokoja dėmesio ir meilės.

Šiandien jūs apsisprendimo kelyje. Atsiminkite, kad jus esate pasirinkti ir siunčiami į pasaulį mylėti vienas kitą, todėl nesielkite taip tarsi būtume išsiųsti konkuruoti, ginčytis ir kivirčytis tarpusavyje. Kai žmogus nesusireikšmina, kai jo nepersekioja manija kuo geriau pasirodyti ir gauti kuo geresnį įvertinimą, tuomet jo gyvenimas tampa prasmingas, kupinas džiaugsmo bei palaimos. Mieli abiturientai, gyvenimo kelyje galite būti žymūs mokslininkai, ypatingi tėvai ir motinos, scenos žvaigždės ar paprasčiausiai geri darbuotojai, tačiau niekuomet nebūsite niekuo didingesniu, kaip kad jau esate. Mes visi esame Dievo vaikai! Esame Dievo džiaugsmas ir privalome jais būti! Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021