Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2016 metais

2016 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti


Kristina Rozalija Jasilionienė ir Vytautas Stasys Lagunavičius
  • Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narei Kristinai Rozalijai Jasilionienei už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu.
  • Projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ organizatoriui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariui, Kauno dailininkų klubo „Meno sparnai" įkūrėjui ir prezidentui Vytautui Stasiui Lagunavičiui už nuopelnus kūrybingai puoselėjant kultūrinį gyvenimą parapijoje.

2017 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti

  • Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narei Adai Azaravičienei už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu.
  • Projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ organizatoriui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariui, Kauno dailininkų klubo „Meno sparnai" įkūrėjui ir prezidentui Vytautui Stasiui Lagunavičiui už nuopelnus kūrybingai puoselėjant kultūrinį gyvenimą parapijoje.
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021