Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Registracija Pirmajai Šv. Komunijai iki spalio 7d.

Paskelbta: 2007-08-29

     Registracija Pirmajai Šv. Komunijai  iki spalio 7 d. parapijos raštinėse arba zakristijoje. 
Pirmą kartą susitiksime spalio 7 d., sekmadienį, 12.30 val. šv. Mišiose.
Po šv. Mišių vyks užsiėmimas parapijos katechezės kabinete.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021