Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugsėjo 8 d. (trečiadienį) – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė

Paskelbta: 2010-09-08

 

Mes, lietuviai, nuo Vytauto laikų garbiname Mariją, su pasididžiavimu vadiname savo gimtąjį kraštą Marijos žeme. Apie Marijos kultą Lietuvoje byloja pakelių koplytėlės, įvairūs Lurdai su stebuklingais Marijos paveikslais, akmenyse įspaustos jos pėdos, garsūs keletos dienų atlaidai Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Aušros Vartuose, Pivašiūnuose, Krekenavoje ir vienos dienos atlaidai įvairuose kituose Lietuvos kampeliuose.
Marija – šis vardas tarsi burtažodis gaivina kiekvieną lietuvio širdį. Ar džiaugsme, ar skausme lietuvis su meile ir viltimi taria šį vardą. Gražiausios giesmės ir maldos skirtos Marijai.
Giesmė „Marija, Marija, skaisčiausia lelija“ visais laikais, net sunkais okupacijos metais gaivino, ramino, žadino meilę ir pasitikėjimą, teikė vilties išvysti laisvą Lietuvą.
Švč. Mergelė Marija visada buvo, yra ir bus gyvas pavyzdys mūsų tautos moterims, motinoms kovoje prieš vykdomą genocidą mūsų sąmonėje, sieloje, protuose. Niekada mūsų močiučių rankos nenustojo sukti rožinio karoliukus, net Sibiro tremtyje į dangų kilo maldos ir giesmės Marijai, prašant jos užtarimo pas Dievą.
Tekyla ir šiandien mūsų maldos į dangų su prašymais Švč. Mergelei Marijai, kad ji padėtų mums giliau pažinti tikėjimo paslaptis, Švč. Trejybės – Dievo Tėvo. Dievo Sūnaus ir Dievo Šventosios Dvasios vienybės slėpinį.
Prašykime Motinos Mergelės Marijos padėti atrasti kelią prie savo Sūnaus visiems, kurie netiki, nepripažįsta, negarbina ir nemyli Jo. Taip pat melskimės ir prašykime jos užtarimo už mirusius, ne tik savo artimuosius, bet ir už tuos, kurie paliko šį pasaulį vieniši ir apleisti, be meilės Dievui ir artimui. (ištrauka iš mons. V.Grigaravičiuas homilijos, 2010-08-15 )

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021