Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Parapijiečių dėmesiui!

Paskelbta: 2010-10-18
Šv. Rašto studijų grupė (renkasi pirmadieniais 17 val. posėdžių k.)
Caritas (pirmą mėnesio pirmadienį 16.30 val. posėdžių k.)
Jaunimo grupė „Vynmedis“ (sekmadieniais 13-18 val. jaunimo k. )
Šv. Damijono maldos grupė (antradieniais 18.00 val. mažojoje bažnyčioje )
Šeimų bendruomenė (po 11val. šv. Mišių I-ą mėnesio sekmadienį, zakristijoje, kairėje) 
Motinų  maldos grupė (po 12.30 val. šv. Mišių II-ą; III-ą ir IV-ą mėnesio sekmadienį, zakristijoje, kairėje )
Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ (trečiadieniais 14.00 val. konferencijų salėje)
Marijos legionas (antradieniais 14.30 val., posėdžių k.)
Gyvojo Rožinio grupė (I-ą mėnesio ketvirtadienį 16.00 val. mažojoje bažnyčioje)
Sumos choras (kreiptis į maestro Danguolę po 11 val. šv. Mišių)
Katalikių moterų sambūris (kreiptis į p. Alę, tel. 869937413)
Ministrantai ( kreiptis i zakristijoną po šv. Mišių)


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021