Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugpjūčio 15 d. – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Paskelbta: 2011-07-25
Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Bažnyčiose bus šventinami žolynai
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021