Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 12 d. (sekmadienį) 11.00 val. Jaunų šeimų ratelio popietė

Paskelbta: 2012-02-06

KVIEČIAME VISUS SUTUOKTINIUS, MAMAS ir TĖČIUS SU SAVO MAŽAMEČIAIS VAIKAIS į Jaunų šeimų  ratelio popietę


12.30  val. šv. Mišios, meldžiant Dievo palaimos mūsų šeimoms.

Ses. Ramutė Budvytytė, Šeimų sielovados vadovė
El.paštas: ramutessc@gmail.com
Mob. tel. 8687-88223

Mieli Tikintieji,

nuoširdžiai dėkojame Jums už padovanotus žaislus ir vaikiškas knygutes mūsų parapijos jaunų šeimų ratelio vaikams.  Jiems bus smagiau dalyvauti savo tėvelių sutikimuose, kai galės žaisti su Jūsų  dovanotais žaislais. 

  Širdingai ačiū Jums!           

                                                           Jaunų šeimų ratelio vaikučiai,   jų tėveliai ir ses. Ramutė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021