Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Spalis - Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo

Paskelbta: 2011-09-19
Kasdien 17.30 val. prie išstatyto Švč. Sakramento kalbamas Rožinis įvairiomis intencijomis. Kviečiame tikinčiuosius aktyviai įsijungti į Rožinio maldą. Sukalbėjus Rožinį ir pasimeldus Šv. Tėvo intencija, saugojantis nuodėmės, galima kasdien pelnyti visuotinius atlaidus, kuriuos skiriame už gyvus ir mirusius
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021