Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pamaldų tvarka Šv. Kalėdų laikotarpio dienomis (gruodžio 24 d. - gruodžio 26 d.)

Paskelbta: 2011-12-09

Kūčių naktį 22.00 val. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje vyks Bernelių šv. Mišios.

Piemenėlių šv. Mišiose giedos choras „Jaunystė“ ir A. Kačanausko muzikos mokyklos chorinio dainavimo grupės „Dangi“,  „Dangiukai“, vadovė D. Beinarytė.

 
Pirmąją Šv. Kalėdų dieną pamaldos vyks sekmadienio tvarka: mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val., Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00; 9.30; 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

Antrąją Šv. Kalėdų dieną pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val.,
Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 9.30; 12.00 ir 18.00 val.

12.00 val. švęsime Dievo Gailestingumo metų užbaigimo  iškilmę ir minėsime Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo 7-ąsias metines.

Šv. Mišiose giedos Kauno Kauno Įgulos karininkų ramovės moterų choras “Indraja”, vadovė Zinaida Gerasina. 

Po iškilmių už nuopelnus Kristaus Prisikėlimo parapijai bus apdovanojamos parapijietės Janina Liaugaudienė ir Danutė Ševeliovienė bei Toronto Prisikėlimo parapijos bendruomenė.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021