Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 23-oji – Negimusio kūdikio diena „Aš labai kenčiu! Leisk, maldauju, man pulti į VIEŠPATIES rankas, nes jo gailestingumas yra labai didelis“

Paskelbta: 2007-11-15

 

Prie Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomeninės maldos galite prisidėti
lapkričio 23 d., penktadienį:

17 val. Vigilija „Žingsniai".

18 val. šv. Mišios už negimusius kūdikius ir šeimas.

Lapkričio mėnesį visi tikintieji melskime šeimoms susitaikinimo ir išgijimo malonių:

Marija iš Betliejaus ir Nazareto, Juozapo Žmona, Dievo Sūnaus, tapusio žmogumi, Motina – Mergele,
Sopulingoji Motina, tikėjimo pavyzdy, Tu esi mūsų Motina.
Tu budi neišleisdama mūsų iš širdies. Tu švelni ir gailestinga.
Tavo motiniškai globai pavedame visas vaiko netekties paliestas šeimas ir jų negimusius kūdikius.
Tegul Tavo visa apimanti Meilė paguodžia mūsų seseris ir brolius,
grąžina jiems savo vertės pajautimą ir tampa išgydymo bei paguodos šaltiniu.
Tegul šeimos randa ramybę žinodamos, kad jų negimę vaikai yra Tavo glėbyje. Globok ir laimink juos.
Tegul jų skausminga patirtis tampa liudijimu ir apsaugo
visas šeimas nuo negimusios gyvybės žudymo nuodėmės.
O mus visus suvienyk Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatyje. Amen.


Išgyvenę netekties skausmą ir ieškantys pagalbos, galite kreiptis į Kauno arkivyskupijos šeimos centrą:
tel. (8-37) 321122; el.p.: laukimas@lcn.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021