Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 5 d. (Did. ketvirtadienį)10.00 val. Krizmos Mišios arkikatedroje

Paskelbta: 2012-04-02
Kviečiame tikinčiuosius bendrai maldai
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021