Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 8 d. (šeštadienį) – Švč. M. Marijos Nekaltas Prasidėjimas

Paskelbta: 2007-11-30

 

Dieve, Palaimintosios Mergelės Marijos Nekaltuoju Prasidėjimu parengęs tinkamą būstą savo Sūnui! Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis. (Kun. A. Kazlauskas „Artuma“ Nr.12)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021