Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

SU ŠV. VELYKOMIS!

Paskelbta: 2012-04-06

Mielieji, sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Su Prisikėlimo varpais priimkime didelę Jėzaus meilę ir gailestingumą, prisimindami Palaimintojo  Jurgio Matulaičio žodžius: „Blogį nugalėkime gerumu“.

Tegul iškiliausia šventė, Prisikėlimas, suteikia Jums jėgų, širdies šilumos ne  tik priimti Dievo dovanas, bet ir su džiaugsmu dalintis su kitais...

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius  ir kunigai

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021