Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Su Motinos diena, mielos mamos!

Paskelbta: 2012-05-05

Mūsų gyvenimas nuo pat pirmųjų dienų yra susietas su žodžiu ”Mama”. Tariant šį žodį pasidaro aišku, kur esame kviečiami eiti, ką Kūrėjas žmogui paskiria pirmuoju meilės Mokytoju, pirmųjų žingsnių saugotoju. Motina yra Dievo duotas, bet dar netobulas pirmasis kelias, pradinė tiesa ir gyvenimo pradžia... Motinos misija – būti pradžia, tiesa ir gyvenimu nesibaigia su pirmaisiais kūdikio žodžiais ir žingsneliais. Ji privalo tęsti savo misiją toliau ir per Motiną Bažnyčią įvesti vaiką į Kristaus kelią, tiesą ir gyvenimą.”                                                    (Kardinolas V. Sladkevičius)

        Linkime Jums neišsenkančios ramybės, ištvermės bei gerumo, auginant savo atžalas tikėjimo ir meilės Dievui Dvasia...
        Būkite laimingos!
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021