Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 27 d. (sekmadienį) – Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)

Paskelbta: 2012-05-22
11.00 val. iškilmingos šv. Mišios
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021