Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 19 d. (antradienį) 18.00 val. paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišias aukos vienuolis kapucinas, tėvas Luk Wouters

Paskelbta: 2012-06-15

Tėvas Luk Wouters - vienuolis kapucinas, baigęs mokslus  Briugėje (Brugge), po šventimų išvažiavęs į misiją Pakistane ir ten ištarnavęs apie 30 metų, grįžęs ilgą laiką buvo Meersel-Dreef vienuolyno Belgijos šiaurėje vyresnysis.

Praėjusią vasarą tėvas Lukas šventė savo kunigavimo 50-metį. Jis yra didelis šv. tėvo Pijaus gerbėjas, nuolat organizuoja piligrimines keliones į San Giovanni Rotondo, taip pat keliones žmonėms su negalia į Lurdą ir kitur.

Tėvo Luko dėka, į jo laikomas šv. Mišias Meersel-Dreef vienuolyno bažnyčioje visuomet susirenka daug žmonių ne tik iš aplinkinių Belgijos miestelių, bet ir Olandijos, mat siena visai šalia, o kalba labai panaši.

Kaip žinia, dabar Olandijoje ir Belgijoje katalikų tikėjimas nėra labai gilus - vienuolynai užsidaro, nes visi vienuoliai baigia išmirti, o naujų pašaukimų beveik neatsiranda. Todėl ir tėvas Lukas dabar savo vienuolyne laukia naujų brolių iš Lenkijos, kurie šiuo metu mokosi flamandų kalbos Antverpene.

Tėvas Lukas kalba olandiškai (t.y. flamandiškai, belgų dialektu), angliškai ir dar keliomis kalbomis. 

Šviesė Čepliauskaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021