Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 24 d. - KAUNO ARKIVYSKUPIJOS GLOBĖJAS – ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS

Paskelbta: 2012-06-18
15.00 val. Iškilminga Eucharistija arkikatedroje bazilikoje. Vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

16.00 val. Arkivyskupijos dienos paminėjimas konferencijų salėje (Papilio g. 5).
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021