Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 4 d. (sekmadienį) 8.00 val. šv. Mišiose melsimės už vysk. Romualdą Krikščiūną, minint jo II-ąsias mirties metines

Paskelbta: 2012-10-26
Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021