Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sveiki, sulaukę Šv.Velykų !

Paskelbta: 2013-03-29

Mieli parapijiečiai,

Prisikėlęs Kristus mūsų širdis pripildė džiaugsmo, pakvietė mus gyventi, su pasitikėjimu brolystėje ir meilėje žengti Jo nurodytu keliu.

Kristaus šviesoje, tiesoje ir taikoje išgyvenkime Šv. Velykų džiaugsmą. Aleliuja! 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021