Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 28 d., antradienį, 17.30 val. Mokymų ciklas „Melskis ir veik“, tema: „Ieškant Viešpaties veido: pagalba benamiams ir nuteistiesiems....”

Paskelbta: 2013-05-23

Mokymų ciklas yra skirtas Kauno miesto parapijų bendruomenių nariams, grupelių vadovams bei visiems parapijiečiams, siekiantiems įprasminti savo tikėjimą pagalbos artimui veikla. Mokymai nemokami, visi dalyviai  vaišinami kava ir arbata.

Mokymų metu yra nagrinėjamos šios temos:

• smurtas šeimoje

• priklausomybės bendruomenėje,

• pagalba kaliniams ir nuteistiesiems,

• benamystės fenomenas,

• pagalba seniems ir sergantiems bendruomenės nariams,

• vaikai ir jaunimas sudėtingose situacijose,

• bendruomeninių savanorių grupių organizavimas ir vadyba.

Pasibaigus teoriniams mokymams, visi pageidaujantys bus kviečiami išbandyti šias tarnystes praktikoje.

Šiais mokymais siekiama suaktyvinti parapijų bendruomenių narius veikti savo parapijoje bei suteikti jiems tinkamas žinias savanoriškų bendruomenės grupių telkimui. Kiekviena tema yra nagrinėjama dviem aspektais: kaip suteikti socialinę pagalbą bei ką apie šią  problemą kalba Šventasis Raštas ir Bažnyčios socialinis mokymas.

Detalesnės informacijos teirautis:

tel. 8-37-323548, 8-676-38333 arba el.paštu lc.slauga@gmail.com.Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021