Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sveikiname mūsų Ganytoją, Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių SJ, švenčiantį 75-erių gyvenimo metų jubiliejų

Paskelbta: 2013-11-11

Jūsų Ekscelencija Kauno arkivyskupe metropolite Sigitai Tamkevičiau SJ,


Jūsų gyvenimo didžioji patirtis - artimo meilė įkvėpė Jus išmintingai kovai už dvasinius idealus, Bažnyčią.


Melsdami Jums Dievo malonės dėkojame už Jūsų pastangas atstatant Bažnyčią ir įkvepiant mus kelionei Dievo link...

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021