Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Institucijų vadovų dėmesiui!

Paskelbta: 2013-12-02

Parapijos institucijų vadovus ir narius kviečiame į Advento rekolekcijos Birštone. Rekolekcijas praves kun. Algirdas Akelaitis. Išvykstame gruodžio 6 d. 16.45 val. autobusu nuo paminklinės Prisikėlimo bažnyčios, grįžti planuojame šeštadienį, gruodžio 7 d.,  po pietų.  Iš kiekvienos parapijos institucijos gali važiuoti grupelė (6 -7 žmonės).
Labai prašome pranešti apie dalyvavimą iki gruodžio 3 d., antradienio vakaro, tel. 229222
Jei susidomėjote ir norite smulkesnės informacijos - prašome skambinti Jūratei Matikovienei tel. 8-676-38333.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021