Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Šiluvos Dievo Motinos paveikslas parapijoje (programa)
2008 m. balandžio mėn. 06 – 12 d.

Paskelbta: 2008-03-15
Balandžio 6 d., sekmadienis

Švč. Motina, primink mums nuolatinį Dievo artumą, kad kas akimirką galėtume
džiaugtis didžia Dievo meile!

12.00 – Švč. M. Marijos paveikslo sutikimas prie mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
12.30 – Šv. Mišios už parapiją, vadovauja Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ
Moksleivių piešinių paroda „Sveika, Mergele, Šiluvos Marija!“
16.00 – Vargonų muzikos koncertas. Vargonuoja Michael Maine (Didžioji Britanija)
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, gieda lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų choras, meno vad. Eglė Starkevičienė

Balandžio 7 d., pirmadienis

Brangiausioji Motina, atsiųsk savo dvasios paguodą, įkvėpk tikėjimą Dievo meile ir viltį visiems, o ypač tiems, kurie labiausiai to stokoja!

9.00 – Rožinio malda
10.00 – Kryžiaus kelio apmąstymas
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja kun. Julius Grigonis
12.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
16.00 – Šv. Kryžiaus litanija
17.00 – Sakralinės poezijos posmai ir giesmės Švč. M. Marijai
„ Tavo palaimoj mūs širdys atgyja – laimink, palaimink, o Motin Marija!”
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Balandžio 8 d., antradienis

Brangiausioji Pagalbos Motina, išmokyk mane gyventi bendruomenėje, o ne atsiskyrus; kartu su kitais, bet ne vienatvėje!

9.00 – Švč. Sakramento adoracija
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
12.00 – Eilės ir giesmės Švč. M. Marijai (J. Urbšio vid. mokyklos moksleiviai)
13.00 – Eilės ir giesmės Švč. M. Marijai („Saulės“ gimnazijos moksleiviai)
14.00 – Eilės ir giesmės Švč. M. Marijai („Rytmečio“ ir 75-ojo darželio vaikai)
15.00 – Šv. Rašto skaitymas, adoracija ir giesmės Marijai („Dievo vaikų“ būrelis)
16.00 – Rožinio malda
17.00 – Konferencija „Marijos kultas Lietuvoje“, pranešėjas kun. Mindaugas Pukštys
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja kun. Mindaugas Pukštys
19.00 – Filmas apie Šiluvą

Balandžio 9 d., trečiadienis

Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų (Jn 15,16)

9.00 -14.00 Tikybos pamoka – „Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje“.
Dalyvauja parapijos mokyklų moksleiviai:
9.00 – Kauno neprigirdinčiųjų mokyklos
10.00 – J.Jablonskio gimnazijos
11.00 – L.Karsavino pagrindinės mokyklos
12.00 – „Rūtelės“ pradinės mokyklos
13.00 – „Saulės“ gimnazijos
14.00 – Žaliakalnio pradinės mokyklos
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja jubil. kun. Vaclovas Aleksandravičius
15.00 – Švč. Sakramento adoracija, susikaupimo, apmąstymo laikas
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
19.00 – Sakralinės muzikos koncertas. Koncertuoja Vokietijos Darmštadto Merck filharmonijos
simfoninis orkestras. Meno vadovas ir dirigentas Wolfgang Heinzel

Balandžio 10 d., ketvirtadienis

Brangiausioji M. Marija, įkvėpk man gebėjimą palaikyti tikėjimo dvasią jaunose sielose, kad būčiau jiems taikos ir ramybės nešėjas, mylinti širdis!

9.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja kun. Renaldas Šumbrauskis
12.00 – Malda „Viešpaties angelas“. Dievo tautos Liturginės valandos – Dieninė
13.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
15.00 – Gailestingumo vainikėlis
15.15 – Vaikų adoracija prie Švč. Sakramento
16.00 – Rožinio malda
17.30 – Švč. Mergelės Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja mons. Vincentas Jalinskas
19.00 – Akatistas – Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai himnas

Balandžio 11 d., penktadienis

Įkvėpk man melodiją ir pasakyk žodžius! O Apreiškimo Marija, išmokyk mane šlovinti Viešpatį giesme, džiaugsmo himnu!

9.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
12.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
15.00 – Filmas apie pašvęstąjį gyvenimą
16.00 – Bendra giesmė Švč. M. Marijai. Šeimų liudijimai
17.30 – Švč. M. Marijos valandos ir Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
19.00 – Vidinio išgydymo pamaldos. Dalyvauja svečias iš JAV
teol. lic. dr. Peter S. Williamson


Balandžio 12 d., šeštadienis

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo (Jn 4,7)

9.00 – Švč. Sakramento adoracija
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja prelatas Steponas Vytautas Vaičiūnas
12.00 – Koncertas "Ave, Maria". Dalyvauja solistė Rita Preikšaitė, vargonininkė
Dalia Jatautaitė, aktorius Egidijus Stancikas
13.00 – Paveikslo išlydėjimas į šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapiją

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021