Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 4 - 5 d. Nepertraukia Švč. Sakramento adoracija, skirta 2015 m. - Pašvęstojo gyvenimo metams

Paskelbta: 2015-02-19


Melsimės  už pašvęstojo gyvenimo brolius ir seseris bei pašaukimus, kad visi atvira širdimi atsilieptume į Dievo kvietimą ir popiežiaus Pranciškaus raginimą: dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį.

Kviečiame ateiti ir jungtis į maldą.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021