Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 28 d., šeštadienį, parapijos Marijos legiono narių Pasiaukojimo Dievo Motinai šventė - ACIES

Paskelbta: 2015-03-23

11.30 val. Rožinis mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

12.00 val. Šv. Mišios

12.40 val. Pasiaukojimas Švč. M. Marijai

13.30 val. Agapė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021