Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 29 d., Verbų sekmadienį, 8.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už jubiliatą kun. Vaclovą Aleksandravičių, minint pirmąsias mirties metines

Paskelbta: 2015-03-24
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021