Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Buriamas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos orkestras

Paskelbta: 2015-05-18

Visus mokančius groti kokiu nors styginiu arba pučiamuoju instrumentu, norinčius muzikuoti ir savo talentu šlovinti Viešpatį, kviečiame atsiliepti. Jūsų amžius ir muzikinis išsilavinimas nėra svarbus.

Esate laukiami sekmadieniais po 11.00 val. šv. Mišių prie vargonų arba sekmadienio vakarais nuo 17.30 val. iki 18.00 val. bazilikos konferencijų salėje. Taip pat galite skambinti vargonininkui Ramūnui Baranauskui, tel. 860972190

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021