Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kviečiame įsijungti į parapijos veiklą

Paskelbta: 2017-01-23


PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA
Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tel.: 8 37 229222; 8 687 96 904.

KATECHETIKOS METODINIS CENTRAS
Tikybos mokytojų veikla -  koord. - Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014, Dvasios vadovas -  kun. mrg. Linas Šipavičius
Katechetų veikla – Irena Romaškaitė, tel. 8 37 200 883 , kun. mrg. Linas Šipavičius

SAKRAMENTINIS GYVENIMAS. ĮKRIŠČIONINIMO SAKRAMENTAI
Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui - kun. mrg. Linas Šipavičius, tel. 8 693 32 600
Katechezė tėvams - ses. Birutė Matusevičiūtė, tel. 8 612 17 433, kun. mrg. Linas Šipavičius
Suaugusių rengimas įkrikščioninimo sakramentams - katechetė Irena Romaškaitė, tel. 8 37 200883, kun. mrg. Linas Šipavičius
Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui - katechetė Irena Romaškaitė, ses. Birutė Matusevičiūtė, tel. 8 37 200883, kun. kun. mrg. Linas Šipavičius
Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams – tik. mokytojai Virginija Juodpusienė, tel.8 655 62 679; Vilma Tamošauskytė, tel. 8 615 74 481; Miglė Račaitė, tel. 867684777, kun. mrg. Linas Šipavičius
Alfa kursai - tik. mokyt. Gabrielius Velička, tel. 8 608 18 938
Jaunavedžių ruošimas Santuokos sakramentui - mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 8 687 96 904


CARITATYVINĖ IR SOCIALINĖ VEIKLA
Parapijos Caritas – Jūratė Matikovienė, tel.8 676 38 333, mons. Vytautas Grigaravičius
Pagalbos namuose tarnyba - Jūratė Matikovienė, tel. 8 676 38 333
Caritas valgykla – Rita Veličkienė, tel. 8 615 15 890
Parapijos socialinės pagalbos centras - Paulė Laurinaitytė, tel. 8 645 04 240
Žaliakalnio vaikų ir dienos centras - ses. Liudvika, tel. 8 652 37 721, kun. Julius GrigonisŠEIMŲ SIELOVADA
Parapijos šeimų bendruomenė – Stasė Raščiuvienė, tel. 8 698 25 100, mons. Vytautas Grigaravičius
Jaunų šeimų ratelis - ses. Ramutė Budvytytė, tel. 8 687 88 223, kun. Julius GrigonisJAUNIMO SIELOVADA
Jaunimo grupė „Emanuel“- ........., kun. Povilas Narijauskas
Damijono maldos grupė – Jonas Tamulis, tel. 8 644 84 282 Tibiriados broliai


KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ IR MALDŲ GRUPIŲ SIELOVADA
Adoruotojai prie Švč. Sakramento – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, kun. Julius Grigonis
Biblijos studija  ir Šv. Rašto skaitovų grupė – Birutė Vasylienė, tel. 8 647 41 106, kun. mrg. Linas Šipavičius
Gyvojo Rožinio grupė - Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, kun. Julius Grigonis
Šiluvos Švč. M. Marijos draugija – Ada Azaravičienė, tel. 8 614 10 773, kun. Julius Grigonis
Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ - Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151, mons. Vytautas Grigaravičius


LITURGINIS GIEDOJIMAS
Sumos choras – Ramūnas Baranauskas, tel. 8 609 72 190, kan. Robertas Pukenis
„Prisikėlimo“ choras - Vitas Grudzinskas. Seniūnė - Lina, tel.: 8 37 227608; 8 618 39 860.
Bazilikos  „Pastoralės“ ir „Giesmės "senjorių choras - Nijolė Jautakienė, tel. 8 60305493


ŽINIASKLAIDA, INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA PARAPIJOJE
Parapijos laikraštis „Prisikėlimas“ – Redaktorius  mons. Vytautas Grigaravičius
Internetinė svetainė   - parapijos referentė Aldona Narušienė, tel. 8 37 229222
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021