Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 10 d., trečiadienis - Pelenų diena. Gavėnios pradžia

Paskelbta: 2016-02-02

Pamaldos vyks 7.00, 8.00 ir 10.00 mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje, 18.00 val. Prisikėlimo bazilikoje.

Šv. Mišių metu tikinčiųjų galvos bus barstomos pelenais.

Pelenų dienoje ir penktadieniais gavėnioje privalomas pasninkas, susilaikome nuo pasilinksminimų.

Kiekvieną penktadienį 17.30 val. bus apmąstomi kryžiaus keliai.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021