Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Paskelbta: 2016-02-09


10.00 val. iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.
Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ.
Gieda Kauno kultūros centro „Tautos namai" mišrus choras „Gintaras", vadovė Jovita Kulakauskienė.
18.00 val. šv.  Mišios už Lietuvą.
18.00 val. Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvis Lietuvos  trispalvės vėliavos spalvomis.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021