Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 21-27 d. Didžioji savaitė.Kunigai klauso išpažinčių

Paskelbta: 2016-03-16
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį kunigai išpažinčių klauso:
07.00 – 09.00 mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g.4 ),
17.00 – 20.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g. 31 b).

Did. penktadienį kunigai išpažinčių klauso Kristaus Prisikėlimo bazilikoje:
07.00–09.00 val. mons. V.Grigaravičius
09.00–11.00 val. kun. J.Grigonis
11.00–13.00 val. kun. V. Lenktaitis
13.00–15.00 val. kun. L.Šipavičius
15.00–16.00 val. kan. dr. R. Pukenis
16.00–20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai

Did. šeštadienį kunigai išpažinčių klauso Kristaus Prisikėlimo bazilikoje:
07.00–09.00 val. mons. V.Grigaravičius
09.00–11.00 val. kun. J.Grigonis
11.00–13.00 val. kun. V. Lenktaitis
13.00–15.00 val. kun. L.Šipavičius
15.00–16.00 val. kan. dr. R. Pukenis
16.00–20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai

18.00 val. Did. ketvirtadienio Eucharistijos įsteigimo pamaldoms vadovauja kleb. mons. Vytautas Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. L.Šipavičius, kan. R. Pukenis, kun. J.Grigonis, kun. V. Lenktaitis sako pamokslą.

18.00 val. Did. penktadienio Kryžiaus pagerbimo pamaldoms vadovauja kleb. mons. Vytautas Grigaravičius.

20.00 val. Did. šeštadienio Velyknakčio pamaldoms vadovauja kleb. mons. Vytautas Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. L. Šipavičius, kan. R. Pukenis, kun. J. Grigonis, kun. V. Lenktaitis.
 Parapijos klebonas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021